Meditative øvelser 7. chakra

Tanke-iagttagelse

Sid med hoved og ryg i en lige linie, eller lig fladt på ryggen med arme og ben adskilte. Øjnene skal være lukkede og åndedrættet dybt nede i maven. I tankerne gennemgås kroppen, føl du spænder af i ben, arme, mave, skuldre, ansigt.

Forestil dig du står og ser på en stor, tom teaterscene, til højre på scenen er en dør og over for denne på venstre side er ligeledes en dør. Hold dette billede et par sekunder.

Når nu en tanke spontant dukker op i din bevidsthed, skal du forsøge at få denne tanke til at komme ind gennem den venstre dør og derfra gå over scenen, mens du iagttager tanken, hvorefter tanken lukkes ud gennem højre dør. Igen iagttager du den tomme scene. Når en ny tanke spontant dukker frem, gentager du denne teknik. Fortsæt hermed indtil du kan holde scenen helt tom og fri for tanker.

Denne teknik er hensigtsmæssig som tankekontrol. Du forsøger ikke at undertrykke dine tanker, men du lader dig heller ikke styre af dem, det er derimod dig der styrer dem. Ideelt set skal scenen forsøges at holdes tom, hvorved bevidstheden aflastes, så nye bevidsthedsformer kan træde frem.

Denne meditative teknik kan bruges dagligt. Det anbefales at arbejde med den 10-20 minutter.

Mantrameditation

Et mantra er en ordlyd som skal gentages og gentages og gentages, indtil ordlyden repeterer sig selv. Indtag den afspændte kropsstilling som tidligere foreslået.

Vælg derefter et mantra, som kan være et af de klassiske mantraer forbundet med det chakra, du ønsker at påvirke, og som du finder i skemaerne bag i bogen, eller det kan være en ordlyd eller sætning, som du ønsker skal præges ind i din bevidsthed, f.eks.Sahasrara chakra “Gud og jeg, jeg og Gud er én”, “Kærlighed er den stærkeste kraft i universet”. Dette mantra skal mentalt gentages i mindst 20 minutter.

Så snart en anden tanke eller en følelse dukker op, skal dit mantra være så stærkt, at det udelukker tanken eller følelsen. Til sidst skal bevidstheden være fuldstændig opslugt af dit mantra, hvorved det bliver en del af dig. Mantrameditation anbefales at udføre dagligt, ligeledes skal mantraet ikke udskiftes, før det ikke længere opleves relevant.

Kontakt til dit højere selv

Denne teknik sigter mod at skabe forbindelse til det indre visdomslag. Inden du går i gang med øvelsen, vil jeg anbefale, at du har nedskrevet et spørgsmål, som du ikke har noget svar på. Spørgsmålet kan f.eks. være et der vedrører dit arbejde, om du skal ændre din kost eller et filosofisk spørgsmål.

Indtag den afspændte kropsstilling som tidligere foreslået.

Se for dit indre, at du befinder dig i de naturomgivelser du føler dig mest inspireret af. Se dig selv bevæge dig gennem dette landskab medbringende dit spørgsmål. I dit indre ved du, at et eller andet sted i disse naturomgivelser er en kraft, hvorfra du kan hente al den viden, du har brug for. Dan dig ikke noget klart billede af denne kraft, om den findes i et menneske, et dyr, et træ eller i en klippeblok - blot at denne kraft er til stede. Bevæg dig dybt ind til dette sindsbillede, se naturen, farverne, vegetationen, etc., og gør dig åben over for hvad der måtte komme. Når du lever dig ind i dette sindsbillede vil der uvægerligt dukke billeder frem for dit indre, et dyr, en person mv., og når det sker, stil da dit spørgsmål. Lyt til det svar du får. Svaret er måske noget der vises dig, måske en gestus, måske et svar med ord. Bliv i dette sindsbillede indtil du har skabt kontakt til dit indre visdomslag, hvorefter du langsomt lader billedet fortone sig.

Så snart du træder ud af meditationen, skal du nedskrive det eller de svar du fik. Svaret er måske ikke forståeligt eller acceptabelt, og det er også vigtigere i starten at skabe kontakten indad end at få forståelige svar. Måske træder der på et senere tidspunkt en forståelse frem, hvorved hensigten med at nedskrive spørgsmål og svar skulle blive opfyldt. Visdomskilden har måske sit eget sprog, der først skal læres.

Når kontakten er skabt, kan den bruges i alle de situationer, hvor der er tvivl og usikkerhed, fordi kontakten til ens egne visdomsressourcer er etableret. Vær meget opmærksom på, at dit indre visdomslag kun er interesseret i at fremme din vækst og udvikling, dvs. får du svar der gør dig angst, som vil hæmme eller begrænse din eller andres udvikling, er det ikke dit visdomslag, du har kontakt med, men med uafklarede psykologiske mekanismer. En sjælelig tryghed kan etableres, når du spørger og modtager svar fra visdomsplanet, ved at spørge i Kristi navn.

Det skal klart præciseres, at får du intuitioner, billeder, stemmer eller fornemmelser, som anbefaler dig at udføre ting til skade for dig selv eller andre, så må du straks holde inde med øvelserne, og fremover kun arbejde med de nedre chakraer, og lade øvelserne omhandlende 5., 6. og 7. chakra hvile.

7. chakra er slutningen på den gradvise opstigen fra overlevelse til illumination. Ved at inddrage mere lys bevidsthedsmæssigt, bliver mørket mindre. Oplysning er at belyse det, der hidtil henlå i mørke, forståelsens triumf over uvidenhed. Ved at arbejde med den trinvise opstigen gennem chakrasystemet vil oplysning uvægerlig ske, en gradvis forøgelse af bevidstheden træder frem - eller som Grundtvig skriver:

Da kan man forskel kende
på solskin og på lyn
skønt begge de kan brænde
og skabe skønne syn,
lyt til fornuftens stemme,
det ene lys optænde,
det andet slå ihjel

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer