Kropsimpuls iagttagelse

Hold en klar, årvågen opmærksomhed på din krop, lyt til kroppens signaler og meddelelser, mens du taler med forskellige mennesker. Vælg på forhånd 3-4 mennesker som du har forskellige forhold til,

osv.

Mens du taler med hvert af disse mennesker, lyt til hvilken besked din krop giver dig, hvilke dele af kroppen du er mest bevidst om, og på hvilken måde? Nedskriv disse observationer.

Brug chakrasystemets trinvise opdeling til yderligere nuancering. Når du taler til købmanden mærker du f.eks. ubehag i maven, find ud af om det måske er, fordi du taler ned til ham, eller du intuitivt mærker, at han gør det til dig, etc. Lyt til din krops meddelelser og handl derudfra, hvorved du fremmer evnen til at træde ind bag det umiddelbart begribelige.

I vores samvær med andre mennesker kommunikerer vi bl.a. via de forskellige chakraer. Men det er ikke altid, vi bruger de samme, vi taler forbi hinanden. Er vi opmærksomme på hvilke chakraer, vi selv bruger, udvides vores begrebsforståelse over for egne og andres adfærdsmekanismer og en handlen derudfra vil udvide vores bevidsthedsområder.

Generelt kan siges, at fysiske øvelser der stimulerer blodtilførslen til hovedet harmoniserer Sahasrara chakra.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer