Øjenøvelser

Sid med lukkede øjne, mærk dine øjne og lad åndedrættet falde til ro. Tænk på dine øjne som smukke, sunde, klare og stærke, sid og tænk venligt på dem.

 1. Åbn øjnene og spil dem ud, så du gør store øjne. Knib derefter muskulaturen rundt om øjnene hårdt og kraftigt sammen. Pas på du ikke spænder i kæberne, skuldrene eller andre steder, det er kun øjenmusklerne der skal spændes. Åbn igen øjnene og spil dem ud. Gentag øvelsen i et par minutter. Bagefter hviler du ved at sidde med øjnene lukkede. Mærk varmen rundt om øjnene grundet den forøgede blodcirkulation.
   
 2. Åbn øjnene og blink meget hurtigt mens du langsomt tæller til 10. Luk øjnene og hvil dem. Gentages 10-20 gange.
   
 3. Find et punkt langt væk og iagttag dette. Kik derefter på din næsetip, så du skeler. Forsøg at se på næsetippen med såvel højre som venstre øje, så du ser næsetippen fra begge sider samtidig.

Luk øjnene og hvil dem.

Gentages 10-20 gange.

Virkning

Mellem øvelserne skal du sidde med øjnene lukkede og afspændte, evt. lægge håndfladerne løst over øjnene, mens du koncentreret afspænder øjnene og musklerne rundt om øjnene. Hver øvelse skal udføres dagligt for at størst mulig effekt opnås. Øvelserne styrker og centrerer synet. Evnen til at se fremmes. Skelneevnen udvikles.

Vi er ikke så tilbøjelige til at stikke os selv blår i øjnene, når vi kan se, hvad der foregår. Traditionelt er der intet element tilknyttet 6. chakra, men lys vil være det element, hvorved energierne kan begribes. I 5. chakra blev lydelementet den vibrationskraft, der kunne fremme kommunikation og kreativitet, give dette form. Lydens hastighed giver os de forskellige toner. Om farvernes tilsynekomst er der derimod divergerende opfattelser.

Naturvidenskaben tager udgangspunkt i lysets hastighed. Goethes farvelære teori derimod i at farvernes tillsynekomst optræder ved at lys og mørke mødes. At alle farver er indeholdt i det hvide lys er derfor kun til dels rigtigt, da det er samspillet mellem lyset og mørket der frembringer farverne. Goethes teori kan afprøves ved at holde en belyst prisme op mod en hvid væg og således iagttage, at farverne optræder som et randfænomen mellem lyset og mørket. Denne iagttagelse ser altså bort fra bølgeteorien, og er en praktisk, anvendelig metode til selvoplevelse af farvernes fremtræden.

Farvernes psykologiske indvirkninger på vores velbefindende kender de fleste af os. De dage hvor vi føler os trætte, depressive eller triste er vi tilbøjelige til at iklæde os tunge, mørke farver, dvs. vi forstærker ofte vores sindstilstand ved farvevalg. Farveterapi, som kendes helt tilbage til det gamle Ægypten, er i dag ved at blive genopdaget, og bruges til at påvirke sundheds- og sindstilstande. Røde farver benyttes i helbredelsesøjemed især ved depressive tilstande, hvor livslysten er nedsat, blå farver derimod harmoniserer et ubalanceret nervesystem og har denne indflydelse på langt de fleste mennesker.

De forskellige farver tilknyttet chakrasystemet er i følge den udlægning, der mest bruges i dag:

 1. chakra - rød
 2. chakra - orange
 3. chakra - gul
 4. chakra - grøn
 5. chakra - blå
 6. chakra - indigo
 7. chakra - violet

Denne optegnelse er som sagt af nyere dato, de ældre beskrivelser benytter sig af helt andre farver. Det er derfor væsentligt at eksperimentere med hvilke farver der påvirker os hver især.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer