Ajna chakra

Ajna chakra, det 6. psykiske center, er beliggende midt i hovedet i en lige linie mellem ørerne og øjenbrynscentret. Centret kaldes også Øjenbrynscentret eller det 3. øje.

Pinealkirtlen er tilknyttet 6. chakra, og symbolet er en nedadvendt trekant omsluttet af en cirkel. Trekanten symboliserer her treenighedsprincippet, som i den østerlandske terminologi kaldes Sat (virkelighed, sandhed) Chit (bevidsthed, viden) Ananda (glæde), og som i den kristne religion svarer til Faderen, Sønnen, Helligånden. Cirklen repræsenterer evigheden.

Er dette chakra positivt udviklet, vil det medføre evnen til at danne indre billeder, til at se med det indre syn om bag den fysiske manifestation. Det er sædet for den veludviklede intuition, den klare tænkning. Et menneske, hvis nedre chakraer er positivt balanceret, kan ved 6. chakra opnå en tænkning der ikke længere er under indflydelse af sympatier eller antipatier, tænkningen ligger uden for personlighedens begrænsninger. Intuitioner er blevet en klar, brugbar erkendelse, som gør det muligt at modtage viden uden om sanserne, uden om den intellektuelle og følelsesmæssige energistrøm. Intuition kommer fra den højere bevidsthed, som lidt efter lidt vækkes ved at have de nedre chakraer positivt balanceret.

Meditationsteknikker er metoder til at opdage og udvikle de kræfter, hvorfra intuition opererer. Intuitionsbegrebet har to forskellige aspekter i sig. Det første kan kaldes kreativ intuition. Det andet aspekt kommer fra en højere indefra dirigeret kilde.

Som eksempel på den første form kan nævnes den store opfinder Edison, som på et spørgsmål om, hvordan han løste problemerne svarede: “Når jeg sidder helt stille, kommer løsningen til mig.” Den anden form for intuition går bag de materielle former og vækker erkendelser om andre eksistensformer, mere avancerede bevidsthedsstadier.

Meditationens højere mål er at integrere højre og venstre hjernehalvdel, således at de opererer i samklang med hinanden, hvorved den intellektuelle, klare beskuelse der svarer til venstre hjernehalvdel sammenkobles med den højre hjernehalvdels intuitive bevidsthedslag. Ved samspillet mellem højre og venstre hjernehalvdel fremmes vores skelneevne, dvs. evnen til at skelne sandheden bag materien, bag den fysiske fremtræden. Ved at arbejde henimod åbning af den indre, visionære bevidsthed træder en overvældende frihedsfølelse frem, som tidligere var begrænset i den fysiske form, frihedsfølelsen bag og opløsningen af begrænsningerne af tid, rum og årsag.

Ved ubalanceret energistrøm i Ajna chakra kan fysiske lidelser som hovedpine, migræne og hjernetumorer forekomme. Synsproblemer, herunder stær, forkalkning, blindhed, etc. kan også skyldes ubalancer i 6. chakra.

Psykiske ubalancer kan f.eks. være at tankegangen er diffus og koncentrationsevnen nedsat. Bevidstheden overvældes af indre billeder, som man har svært ved at forholde sig til. Man plages af intuitive fornemmelser, som kan være rigtige nok nu og da, men lige så ofte ikke er det. Man lider af forudanelser, mest af negativ karakter. Bevidstheden er udpræget overtroisk, og man beskæftiger sig med alle de såkaldte overnaturlige fænomener, uden at disse er koblet sammen med en sund, naturlig skelneevne. Især i vor tid, hvor der er så stort udbud af okkulte fænomener, er skelneevnen måske den evne, der er vigtigst at balancere.

Det kan her være interessant at se på, hvor der er blokeringer i livsstrømmen som påvirker Ajna chakra ved at referere til nogle af de ubalancer der er tilknyttet chakrasystemet.

En ubegrundet forudanelse om, at andre mennesker (eller et enkelt menneske) vil skade én fysisk, og som medfører, at man f.eks. ikke tør gå på gaden, kan betyde at energien mellem 1. og 6. chakra er blokeret.

En meget stærk negativ binding til et andet menneske i et seksuelt forhold der f.eks. kan være masochistisk, og som man på et intellektuelt plan klart ved er nedbrydende for én, kan evt. betyde blokeringer mellem 2. og 6. chakra.

En fuldstændig, ukritisk tillid til et andet menneske (en læge, terapeut, guru) kunne være årsag til blokeringer mellem 4. og 6. chakra.

At høre stemmer og udføre disses direktiver kunne betyde energiblokering mellem 5. og 6. chakra. De her nævnte eksempler kan uddybes ved at referere til de forskellige kapitler i bogen. Findes ubalancer kan disse måske afhjælpes ved primært at arbejde med de beslægtede chakraer,Ajna Chakra

Nogle af de fysiske øvelse der kan bruges til at balancere 6. chakra energierne, er koordineringsøvelser til at skabe balance mellem højre og venstre hjernehalvdel.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer