Lovprisningsmeditation

Sæt dig behageligt og afspændt med lukkede øjne. Lad åndedrættet falde til ro. Meditationen tager sit udgangspunkt i, at du i dit indre klart og tydeligt lovpriser den verden, du lever i, tænk på den som et vidunderligt sted at arbejde, vokse og gro i.

Tænk på andre mennesker og på dig selv som stærke, kreative, sunde, velfungerende, smukke, dygtige. Lovprisning er en af de stærkeste udtryksformer for kærlighed. Når du lovpriser fremmes det guddommelige aspekt. Ved enhver lovprisning udfoldes den guddommelige kreativitet. Det er kraften bag healing.

Bed om at den guddommelige kreativitet manifesteres på det fysiske plan, som du har visualiseret den på det mentale. Det er kraften bag bøn. Den følgende meditative øvelse taget sit udgangspunkt i den foregående ved at centrere direkte omkring healing.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer