Maleøvelse 2, 3 og 4

Maleøvelse 2

Sid med en stor akvarelblok foran dig. Lyt til forskellige musikstykker, mens du “maler” disse. Hvilke farver bruger du, når du lytter til: klassisk musik, new-age musik, jazz, rock, etc.

Bagefter finder du de spontant opståede figurer og former og tegner disses omrids. Find ud af, hvilke følelser og tanker disse vækker i dig.

Maleøvelse 3

Med din akvarelblok og farver sætter du dig forskellige steder i det fri og maler de omgivende lyde. Sid i naturen, ved havet, på en befærdet vej, i en park, etc. Find ind til lydenes påvirkninger, mens bevidstheden holdes åben over for overraskelser.

Find lydenes former.Hvordan kan du evt. hindre dem der virker begrænsende og hæmmende, og fremme de modsatte?

Maleøvelse 4

Med dine farver maler du forskellige samtaler, du har haft med mennesker. Genkald dig samtalerne og find de farver, der spontant tiltrækker dig. Vær opmærksom på du ikke er forudindtaget i en evt. viden om farvernes væsen og påvirkning, det er dine oplevelser, dit farvevalg, du skal skabe kontakt med. Iagttag hvilke farver der dukker frem, når farverne blandes, mens samtalen stadig genkaldes i bevidstheden.

Når maleriet er færdigt, forsøg igen at finde ind til samtalernes former og figurer. Ved destruktive, uforløste samtale kan du male et billede af, hvordan denne samtale ville have formet sig, hvis meditationen til 4. chakra havde været brugt.

Maleøvelserne kan også udføres med oliemaling eller kridtfarver, men det frarådes at lave dem med “tudser”, fordi disse associeres med tegning eller skrivning.

Maleøvelserne kan give en erkendelse af omgivelsernes påvirkning over for vores sundhedstilstand. Desuden er de en praktisk, anvendelig teknik til at ændre uønskede mønstre.

Æterelementet er tilknyttet 5. chakra, ligesom også lydelementet. Det er ud fra lyd, 5. chakra meditationen tager sit udgangspunkt, lyd som en æterisk substans

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer