Vishuddhi chakra (5.)

Vishuddhi chakra, det 5. psykiske center, er beliggende i halsen ved struben og halshvirvlerne bag. Fysisk svarer det til plexus laryngeus. Gennem svælget indtages næringsmidler og luft. Den tilknyttede kirtel er skjoldbruskkirtlen, som regulerer føde- og iltoptagelsen.

Ved at arbejde med at balancere energistrømmen i strubecentret, fremmes de kunstneriske udtryksformer. Det er centret for den guddommelige kreativitet og inspiration. Evnen til at kunne kommunikere, at videreformidle, at lytte, modtage, være receptive, er tilknyttet 5. chakra. I takt med at centret bliver mere og mere balanceret, er det nu ikke længere så vigtigt at manifestere sin vilje eller selv at være den, der taler.

Et menneske hvis udvikling er nået til 5. chakra, oplever ikke andre mennesker med frygt, som konkurrenter eller mulige seksual-partnere. I samvær med andre mennesker hviler man i sig selv, fordi man ikke længere er påvirkelig over for eller afhængig af at modtage varme, accept eller kærlighed. Hvor energistrømmen i 4. chakra for en stor del drejer sig om at være den givende, er det i 5. chakra det modtagende princip, der gør sig gældende. 5. chakra er tilknyttet det religiøse aspekt eller -instinkt, og pga. det nærende princip sammenlignes centret ofte med Jomfru Maria med barnet, der kan bruges som meditationsaspekt til at balancere strubeenergierne.

Det er centret for modtagelse af såvel fysisk som åndelig, spirituel næring. Nådesbegrebet som et passivt begreb, fordi det er uden jeg - eller viljesaspektet, kan sammenlignes med moderkærligheden (jf. Erich Fromm: Kunsten at elske), som man ikke kan gøre sig fortjent til, enten er den der som en stor lykke for barnet, eller den er der ikke, om så barnet gør alt, hvad der er i dets magt.

Symbolet tilknyttet 5. chakra er en nedadvendt trekant omsluttende en hvid cirkel. I cirklen er en hvid elefant. Symbolet repræsenterer åbningen mod frigørelse fra de materielle bindinger og begrænsninger

Ved blokeringer i strubecentret vil det at arbejde med kreative kunstneriske aktiviteter harmonisere centret. At give sig tid til at male, danse, modellere, synge osv. Der er imidlertid væsentlige forskelle mellem den form for kreativitet, der er tilknyttet 2. chakra, og den der er tilknyttet 5. chakra. Hvor man i 2. chakra kan balancere energierne udfra en aktiv, impulsiv jeg-centreret kreativ proces, er det en åbning mod nådesaspektet, en kontakt med de indre, ubegrænsende områder der er tilknyttet 5. chakra. Man træder selv tilbage, for at det indre kan åbenbares, og derfor næres og skabes vi selv ved kunstnerisk virksomhed fra den højere bevidsthed. 5. chakra symboliserer således tillidsbegrebet.

Svag eller blokeret energi i strubecentret kan bl.a. vise sig ved alle former for halslidelser og ved problemer med hørelsen samt at nervesystemet er ubalanceret. Luftvejene er tilknyttet 5. chakra, hvorfor åndedrætsøvelser kan harmonisere dette.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer