Kærlighedskontemplation

Denne meditation skal udføres i din dagligdag, altså mens du er i gang med ganske hverdagsagtige handlinger, som at købe ind, køre i bus, tage bad, tale i telefon, osv. I disse forskellige situationer skal du have din opmærksomhed skærpet på, at det du netop gør, det du siger, igangsætter eller udfører, om du gør det ud fra kærlighed. Er det ikke tilfældet, vær så opmærksom på, at du ændrer enten din adfærd eller den bevidsthed eller de tanker, du har.

På den måde kan 4. chakras kærlighedsenergier få bedst mulige betingelser. Da kærlighed er en aktiv kraft, og 4. chakra symboliserer hvordan vi forholder os til andre mennesker, skal denne meditation foregå ude i verdenen blandt andre mennesker.

Den følgende meditative øvelse kan bruges sideløbende med den foregående. Øvelsen harmoniserer såvel sind som følelser

Solmeditation

Sid med hoved og ryg i en lige linie. Lad din krop, dit sind og dit åndedræt falde til ro. Sid med øjnene lukkede.

Se for dit indre eller forestil dig, at du står ved en østvendt strandbred en tidlig morgen. Havet er roligt, og du står og venter på solens komme. Langsomt begynder himlen og skyerne at tage farve, og så stiger solen op i horisonten. Følg at solen tager form, føl solens varme efterhånden som den stiger. Se solens lys reflekteret som en kile på den rolige havoverflade. Mærk solens lys, varme og kraft. Mærk hvordan du fyldes op.

Mærk at dette lys, denne varme og kraft strømmer ind i dig gennem dit hjerte, så du fyldes op, så du bliver en refleksion af solen - så at der fra dig også strømmer lys, varme og kraft.
Hold denne forestilling i 5-30 minutter, hvorefter du træder ud af meditationen ved først at lade billedet fortone sig, mens du bibeholder følelsen. Bagefter åbner du øjnene.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer