Anahata 4. chakra

Anahata chakra, det 4. psykiske center, er beliggende midt i brystet på højde med hjertet og i rygsøjlen bagved. Fysisk svarer dette center til plexus cardialis. Hjertechakraet repræsenterer vores følelser, ikke at forveksle med de emotioner, som er tilknyttet 3. chakra, men følelser af en højere karat som bl.a. hengivenhed, kærlighed, ægte tolerance og forståelse.

Ved at arbejde med at balancere energistrømmen i hjertecentret, forfines vores følelsesliv, finere og finere nuancer træder frem, større og større sensitivitet udvikles. Indlevelsesevnen skærpes i såvel vores egne som i andre menneskers følelser og behov.

Det er ved balance i dette chakra, at glæden ved at give træder frem. At give uden at forvente noget til gengæld fordi det i sig selv er en glæde. Vi giver ud fra et overskud, ud fra en erkendelse af et andet menneskes behov, ud fra en erkendelse af kærlighedens kraft. Bevidstheden er altså flyttet fra en intellektuel forståelse, som lå til grund for adfærdsændring i 3. chakra, til en indlevelsesmæssig forståelse, fordi vi ved hjælp af vores følelser kan erkende og leve os ind i egne og andres behov.

Er energistrømmen i hjertecentret blokeret, vil det medføre en følelsesmæssig lukkethed. Fordi vi har så dårlig kontakt til vores eget følelsesliv, har svært ved at mærke vores egne grænser, vil vi overføre dette i vores forhold til andre mennesker. Vi vil have svært ved at leve os ind i andres tanker, følelser, behov, ønsker. Vores følelsesliv er afstumpet, fordi den dybe kontakt til os selv er skåret over. Vi kan se på vold uden at gribe ind, overhøre forældres ydmygende behandling af deres lille barn, stiltiende acceptere racistiske udtalelser.

Erkendelsen af at den måde du behandler dig selv på, behandler du andre mennesker, har sit sæde i 4. chakra. Tillader du f.eks. dig selv dagligt at være i en arbejdssituation, som er en pestilens, fortsat at leve i et belastende parforhold, at have tilbagevendende hovedpine eller rygsmerter, acceptere at andre ikke behandler dig ordentligt, at din familie udnytter dig eller nedgør dine synspunkter eller interesseområder - så vil du projicere følelserne af afmagt og smerte over på dine omgivelser ved at behandle dem på samme måde.

Den smerte og lidelse, som vi oplever ved at blive dårligt behandlet, viderefører vi på enten vores børn eller andre, der står under os i den hierarkiske, aldersmæssige, økonomiske pyramide, fordi vi har identificeret os med magtmennesket, dvs. lagt vores centrum uden for os selv. Identifikationen med magtmennesket kan kun ske, hvis vi har afskåret vores eget følelsesliv, og på den måde afskåret os fra kærligheden til os selv.

For at balancere energistrømmen i 4. chakra er det kærlighedsbegrebet til os selv, der først og fremmet skal harmoniseres. Vi skal stole på og vedkende os vores eget følelsesliv. Lære at behandle os selv med den respekt vi fortjener. At være kærlige og tolerante over for de fejltagelser vi uvægerligt gør som mennesker, holde op med at slå os selv oven i hovedet, hver gang vi begår en brøler, acceptere at vi ikke er perfekte - og i stedet arbejde henimod at blive det. Har vi accepten af ikke at være perfekte sammenkoblet med ønsket om at blive det, vil vi se det samme hos andre mennesker.

Vi vil føle deres ønsker, længsler og håb, og vi vil finde samklangen med dette lag i os selv. Andre behøver ikke længere at være perfekte, jeg kan godt acceptere, at mine børn ikke er de bedste i skolen, at min kone ikke er den ufejlbare kvinde, jeg først oplevede hende som, at mine kollegaer begår fejl, at min mor forsøger at dominere mig. Det betyder ikke, at jeg skal holde op med at læse lektier med mine børn, eller tillade min mor at ydmyge mig, men det betyder, at jeg holder af dem alligevel, på trods af, at de ikke er perfekte, for jeg kan mærke den samme længsel hos dem efter at være det, som den længsel jeg har i mig selv. Hjertechakraenergien er hævet over sympatier og antipatier, energien er kærlighed. 4. chakra symboliserer, hvordan vi forholder os til andre mennesker.

Symbolet tilknyttet 4. chakra er 2 trekanter oven på hinanden, der danner en sekstakket stjerne. Dette symboliserer den maskuline og feminine energi i forening, integrationscentret. Den nedadvendte trekant repræsenterer samtidig kulminationen af det materielle, og den opadvendte trekant ønsket og længslen efter det der bryder de materielle grænser.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer