Dis-identifikations-meditation

Sid med hoved og ryg i en lige linie. Sid og kik dig lidt omkring og bliv rolig. Dernæst lukker du øjnene og mærker din krop og dit åndedræt. Vær opmærksom på at du sidder med hoved og ryg i en lige linie, at dine skuldre er afspændte, og at dit åndedræt er i maven.
Mærk din krop og hold opmærksomheden der, mens du siger til dig selv: jeg er ikke min krop, jeg har denne krop, den kan være stærk eller svag, men den er ikke mig. Jeg har en krop, men jeg er ikke denne krop.

Iagttag dine følelser og hold opmærksomheden der, mens du siger til dig selv: jeg er ikke mine følelser. Jeg har følelser, og de er ofte modsatrettede, de ændres og skiftes konstant. Jeg kan være glad, fredfyldt, vred, sørgmodig, men disse følelser er ikke mig. Jeg har følelser, men jeg er ikke mine følelser.

Iagttag dine tanker og hold opmærksomheden på de tanker som uvægerligt dukker op, men følg dem ikke, iagttag dem blot, mens du siger til dig selv: jeg har et intellekt, jeg har tanker som dukker op af sig selv, forsvinder af sig selv, mine tanker ændres og forvandles, men de er ikke mig. Jeg kan iagttage dem, undersøge dem. Jeg har tanker, men jeg er ikke mine tanker.

Sig til dig selv: jeg er den bevidsthed, der iagttager min krop, mine følelser og mine tanker. Jeg kan observere dem, bruge dem, styre dem, men de er ikke mig.

Jeg er den bevidsthed der iagttager det alt sammen.
Jeg er den bevidsthed der iagttager min krop.
Jeg er den bevidsthed der iagttager mine følelser.
Jeg er den bevidsthed der iagttager mit intellekt.
Jeg er den bevidsthed der iagttager det alt sammen.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer