Den næste øvelse, som er en klargøringsteknik, kan du arbejde med for bl.a. at fremme glædesprincippet.

Ønskeliste

a) Fortids ønskeliste

Nedskriv en lang liste over alle de ønsker, du kan erindre, du har haft. Find dernæst ud af, hvor relevante de er i dag.

b) Nuværende ønskeliste

Nedskriv alle de ønsker du har på nuværende tidspunkt. Lav listen som en brainstorm, hvor du nedskriver såvel materielle som mere åndelige ønsker. "Jeg ønsker mig en ny cykel. Jeg ønsker større selvtillid. Jeg ønsker et andet sted at bo. Jeg ønsker en god eksamen, et nyt job, et barn, etc. etc."

Begynd derefter at ordne dine ønsker i overordnede kategorier, f.eks. hjem/bolig, personlig udvikling, økonomi, arbejde/uddannelse.

Tag hvert ønske for sig, gennemgå dem nøje, og vær sikker på, at det er dine ønsker, ikke din ægtefælles, samfundets eller dine forældres ønsker, men dine egne. Streg de andres ønsker ud.

Tag igen hvert ønske for sig og find ud af, om det er et ønske, du også har for andre. Ønsker du f.eks. at få en bedre gage, find da ud af, om du også ønsker det for dine kollegaer, og hvis det ikke er tilfældet, så slet ønsket. Gennemgå derefter de øvrige ønsker på samme måde.

Se igen på din liste. Er alle ønsker du har nedskrevet, også noget du ønsker for andre?

Denne teknik er brugbar for at finde ind til kraften bag og kernen i vore ønsker. Hvad du ønsker for dig selv, må du også ønske for andre. Kun på den måde kan sand balance, glæde og harmoni fremmes.

c) Fremtids ønskeliste: Kreativ ønskecirkel

Tag et foto eller tegn en tegning af dig selv og placer det midt på et stort stykke karton. Sæt nu alle dine ønsker i en stor cirkel omkring billedet, skriv enten navnet på ønsket, eller brug et udklip fra et blad, eller brug et symbol på ønsket.

Når billedet/collagen er færdig, fasthold så igen tanken i din bevidsthed om, at hvad du ønsker for dig selv, ønsker du også for alle andre.

Visualiser dagligt denne positive aura, der omkranser dig. Arbejd dernæst planmæssigt mod at denne aura, som allerede eksisterer på det mentale plan, også manifesteres på det fysiske, så du skaber dig et liv i sand glæde - og på den måde balancerer dit 2. chakra.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer