Når du arbejder med de fysiske øvelser, husk da at hvile kroppen et par minutter mellem de forskellige øvelser.

Du kan arbejde med øvelser fra andet chakra sideløbende med de fysiske øvelser fra første chakra. Du kan også udvælge nogle af øvelserne, som du især fornemmer er gode for dig, og så f.eks. arbejde med dem 1 uge, hvorefter du udelader nogle af øvelserne og erstatter dem med andre.

Vær hele tiden opmærksom på kroppen når du arbejder med øvelserne, hvorfor det f.eks. ikke er nogen særlig god ide at lytte til musik samtidig. Dette gælder i en vis udstrækning også meditationsmusik, som ofte har den virkning, at vi flyder med, hvorved bevidstheden flyttes fra kroppen.

Derimod kan du efter at have arbejdet med øvelsesserien for 2. chakra, lytte til Orffs Carmina Burana, (eksempelvis fra denne koncert på YouTube, som varer over en time). Musikstykket stammer fra ca. 1250 og blev brugt af vaganterne, som travede Europas veje tynde. Det var en blandet skare af gøglere, musikere og studenter, der ikke kunne indordne sig under det patriarkalske kirke- og samfundssystem.

Teksten stammer fra fund i Benediktinerklostret i Beuron og musikstykket indeholder de forskellige aspekter tilknyttet 2. chakra: livsnydelsen, sanseligheden, elskoven, jalousien, drukkenskaben, elendigheden, glæden.

Nogle af de psykiske ubalancer, der kan pege henimod et ubalanceret 2. chakra, kan være: angst for højder, for små rum, for at gå gennem et værelse med mange folk. Sensationslyst omkring den nyeste, nye musik, modeverdenen, mad, hvad man må spise og ikke spise, hvad der er sundt og ikke sundt, og som gør at man har svært ved at nyde et måltid.

Seksuelle problemer, sensationslyst omkring seksualitet, jf. nogle af de mest solgte ugeblade der excellerer i folks ubalancerede 2. chakra. Ubalance medfører en overdreven optagethed af seksualitet, andre mennesker betragtes mere som seksualobjekter end som venner og bekendte. Balance i centret viser sig derimod ved, at man tillader sig selv at nyde livet og fordyber sig i glæden ved tilværelsen. Glæden vil her vise sig ved dovenskabens modpol, ligegyldighedens modpol, alt hvad der er modsat overfladiskhed.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer