Swadhisthana 2. chakra

Swadhisthana chakra, det 2. af de psykiske centre, er beliggende på rygsøjlen lidt over 1. chakra og med en udstråling foran på kroppen under navlen ved plus hypogastricus.

Psykisk refererer dette chakra til glædesprincippet. Når de basale energier eller behov i 1. chakra er dækket, vil evnen til at glædes dukke frem. Men som alt andet kan også denne evne misbruges, hvorved en overfladisk holdning bliver fremtrædende. Man søger glæde ved at bevæge sig fra en aktivitet til en anden, uden at gå i dybden, uden at lære det man er i gang med rigtigt at kende, en hasten videre og videre, konstant på jagt efter glæde.

Energistrømmen der er tilknyttet 2. chakra er impulsivitet, der viser sig som f.eks. kreativitet og seksualitet. Hvor 1. chakra er tilknyttet det jordnære, hverdagen, rammerne, er 2. chakra det der bryder disse rammer. Elementet der er tilknyttet 2. chakra er derfor vand. Vand der ingen grænser har, vand der kan trænge ind i alt, opsluges, fordampe. For at kunne bruge vandenergien er det derfor nødvendigt at omgive det med grænser, at inddæmme det. Uden et balanceret 1. chakra vil 2. chakra blive ubalanceret, og vi kan ikke få oprigtig glæde af energierne der. Impulsivitet uden form skaber anarki, overfladiskhed, ligegyldighed.

Symbolet tilknyttet 2. chakra er en hvid halvmåne, der danner en cirkel. Månen er det flydende princip, det evigt vekslende. Det er det modtagende, passive princip tilknyttet vandelementet.

Vand er symbolsk tilknyttet sindets funktion, tankens strøm, der, for at give os glæde, må koncentreres, kontrolleres, styres. Tanke uden kontrol, uden iagttagelse, uden bevidsthed er kun til liden gavn.

Med tanken erkender vi verdenen, med hænderne griber vi om den. Hænderne er den kropsdel, der er tilknyttet 2. chakra - med vores hænder skaber vi, former vi, er kreative. Vi griber om verdenen, sætter form på den, når vi sammensætter en buket blomster i en vase, laver en tegning af vores sovende barn, osv. For at få en fornemmelse af følesansen i dine hænder, kan du eksperimentere med følgende øvelser:

Sanseøvelser

At gribe om verdenen med hænderne, for derefter at putte det vi griber om i munden, er den udvikling, vi alle har gennemlevet. Smagssansen er naturligt tilknyttet 2. chakra. For at få en fornemmelse af din smagssans, kan du forsøge nedenstående:

Smagsøvelser

Alle de beskrevne sanseøvelser er brugbare til dels at skærpe sanserne, dels at du nu bevidst integrerer det, du som barn gjorde ubevidst.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer