For at fastholde dig i situationer, du har mest lyst til at løbe væk fra, men som du ved er flugt, kan du foretage følgende øvelse:

Fastholdelsesøvelsen

Stil dig på gulvet - eller bedst - stå ude i det fri med jorden under dig. Spred benene og ryst dem voldsomt i 1-3 minutter. Stå derefter stille og forestil dig, at der ud af dine fodsåler går dybe, stærke rødder som fra et stort, smukt, gammelt træ. Gør rødderne kraftige, seje og stærke. Dan dig et klart mentalt billede heraf, og brug dette billede næste gang du oplever en situation, hvor du "får kolde fødder", og som du ønsker at flygte fra.

En deltager på et af mine kurser har beskrevet sin oplevelse med denne øvelse således:

"Efter at have vist den første tegning af mit træ i gruppen, kunne jeg pludselig se at dette ‘kvindetræ’ beskrev, hvordan jeg oftest føler og tænker om mig selv. Træets krop viste en svajrygget kvinde uden fødder, hænder eller ansigt. Træets top var malet i dunkle farver og det føltes tungt, som at have en byrde jeg ikke kunne bære. Træets rødder havde ingen forbindelse til resten af træet. Jeg kunne ikke bruge dette træ til noget.

Jeg tegnede et nyt træ, og vidste nu at det skulle males i lyse, klare farver, så det ikke blev mørkt og tungt. Jeg begyndte med at tegne træets krop og derefter kronen, som denne gang fik større og kraftigere grene med lyse farver og rosa blomsterknopper. Det virkede ikke mere tyngende og rødderne fik fin forbindelse med fødderne. Helt af sig selv fik dette træ et ansigt - og jeg kan bruge det til noget; sådan vil jeg gerne se ud og sådan vil jeg være."

Ubalance i 1.chakra kan også vise sig som bekymring over alting. Over fremtiden, over økonomien, over samfundets udvikling, over den tiltagende kriminalitet, over forholdene i u-landene, over a-kraft - over ALT. Og denne bekymring betyder ikke en aktiv, engageret deltagelse i ens medmennesker eller samfundet i øvrigt. Det er en bekymring, der har bund i angst, som igen har bund i en manglende kontakt med virkeligheden. En bekymring over a-kraft, der medfører en positiv og engageret politisk eller menneskelig stillingtagen er balance, man føler sig ansvarlig over for sig selv og sine omgivelser, og handler derudfra.

Depressive sindstilstande som kan være ubalance tilknyttet 1. chakra skyldes ofte en manglende samklang mellem hvad vi ønsker og har behov for, og hvordan vi rent faktisk lever vores liv. Denne viden kan være mere eller mindre bevidst, men hvis den ikke er efterfulgt af de ændringer, der er nødvendige, vil den give depression, melankoli eller livstræthed.

Den næste øvelse kan bruges til at finde større samklang mellem hvad vi ønsker, og hvordan vi rent faktisk lever vores liv. Øvelsen kan derfor være en hjælp til at skabe større mening med vores liv, den mening der ophører, når der ikke er samklang mellem den indre og den ydre virkelighed, dvs. når vore ønsker og idealer står i for stor modstrid med vor faktiske livssituation.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer