Lugtesansen er tilknyttet hukommelses-lageret, og for at fremme dette, kan du starte med to ganske simple øvelser:

Lugte-sanse øvelser

Tag et stykke papir og nedskriv mindst 10 forskellige dufte/lugte omkring dig (duften af træ fra en stol, af sved fra et menneske, af varme fra en radiator) og nedskriv dine følelser og associationer i forbindelse hermed.

Nedskriv hvor mange lugte du kan opdage i løbet af 5 minutter.

Evnen til at være levende, til at opfatte om vi er til stede i nuet, til at opfatte om vores adfærd er fleksibel og åben over for de situationer og oplevelser, vi kommer ud for, kan undersøges ved følgende øvelse:

Adfærdsøvelsen

Afsæt en periode på 14 dage og nedskriv dagligt i din bog de reaktioner og handlinger, hvor du oplever dine adfærdsmønstre har været mekaniske, f.eks.:

De øvelser du hidtil er blevet præsenteret for er ikke øvelser til at løse problematikker, men til at klargøre dem. Bevidsthed omkring adfærd kommer før ændring.

Ved ubalance i 1. chakra kan også nævnes en adfærd som frygt og flugtmekanismen. Pga. den indre frygt der kan have utallige årsager, og som man af en eller anden grund ikke har bearbejdet, kan presset være så stort, at man ikke kan holde sit eget selskab ud. Man er ustandselig på flugt, har hele tiden radioen kørende for ikke at konfronteres med sine egne tanker, ser TV og læser avis samtidig, skifter emner og kan ikke holde en samtale glidende, kan ikke være alene.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer