Mooladhara chakra

Mooladhara chakra er det første af de psykiske centre, også kaldet rodcentret. Det første chakra er beliggende over mellemkødet og med en udstråling nederst på rygsøjlen svarende til plexus sacralis.

Psykisk refererer centret til overlevelsesprincippet, hvor hovedmotivet i overlevelse er at beskytte sig selv som et selvstændigt individ, bl.a. ved at udvikle en stærk sikkerheds- eller jegfølelse. Ubalanceret energikoncentration i 1. chakra vil derfor bl.a. svare til usikkerhed omkring identitetsfølelsen, problemer med at planlægge sin hverdag og sit liv i øvrigt - man har svært ved at finde meningen med sin tilværelse.

Den energistrøm der er tilknyttet 1. chakra viser, hvordan vi forholder os til hverdagens pligter og ansvar. Derfor er de tilknyttede kropsdele vores ben og fødder, den måde vi står eller går på jorden på, vores jordforbindelse. Energien har at gøre med vores fortid, vores slægt, vores køn og race. Hverdagen og jorden er en feminin kraft, og det er de feminine sider, der her afspejles - symboliseret ved det østerlandske symbol YONI - en rød nedadvendt trekant, omsluttet af en firkant, svarende til de fire temperamenter: kolerisk/sangvinsk/melankolsk/flegmatisk, til de fire verdenshjørner og de fire elementer: jord/luft/vand/ild.

Foruden ben og fødder symboliser blodet og kredsløbet også dette center. Det er her den basale livskraft og energi er centreret, sædet for livets pulsering. Gennem en harmonisering af 1. chakra vækkes livskraften, vi kan mærke, vi er levende, om vi er i vores krop, om vi er psykisk tilstedeværende der, hvor vi befinder os lige nu. Er livskraften svækket, dvs. lever vi ikke selv, så lever vi i eller gennem andre mennesker. I sådanne situationer overfører vi vore drømme, ønsker, forhåbninger på andre, men også vores angst, smerte og lidelse på dem. De bliver guddomme eller syndebukke. Livskraften er flyttet fra ens eget center, fra oplevelsen af at mærke sig selv som et selvstændigt væsen, udadtil mod andre.

Dette kan forekomme i ringe eller middelsvær grad, således at en parasitagtig eller snyltende attitude over for andres tanker forekommer, f.eks. ved at referere dem som vore egne tanker eller oplevelser. Men det kan også forekomme i langt sværere grad, som det kan ses over for en guru eller terapeut, hvorved ens egen dømmekraft opløses. Det kan dog lige såvel ske, at man afskærer virkeligheden på en sådan måde, at "verden" bliver syndebukken. Man oplever, at man selv er behæftet med alle noble og fine motiver som: god, kærlig, hjælpsom, osv. - hvorimod andre opfattes med frygt, foragt, afstandtagen. Jeg (og den gruppe/familie jeg tilhører) er gode - andre (folk med anden religiøs eller politisk mening) er onde. Grundet den dårlige kontakt man har med sig selv og med virkeligheden, bliver ens selvbeskyttelsesbehov tilsvarende stort, Derfor vil ubalance i 1. chakra svare til, at man mentalt vil være meget koncentreret om at være eller blive skadet af andre "det er pga. min dårlige barndom, mine arbejdskollegaer, ungdommen, samfundet".

Da mange ubalancer har rod i vores tidlige barndomsoplevelser, vil det at arbejde med vores hukommelse, at bevidstgøre fortrængninger, kunne rette meget op på et ubalanceret rodcenter. Lugtesansen er den sans, der er tilknyttet det første center, og der er vel næppe nogen anden sans, der er med til så hurtigt at frigøre erindringslaget som lugte. Tænk på en lugt du mødte, første gang du kom ind i en lejlighed - og denne lugt minder dig om en skolekammerats hjem. Helt uden forberedelse vil billeder af dette hjem, af møbleringen, af kammeratens forældre, af lege og samtaler fra denne periode, stå knivskarpt i din erindring.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer