Indledning

Jeg vil skitsere det intime samspil, der findes mellem kroppen og sindet med udgangspunkt i de psykiske centre eller chakraer. Disse centre er energikoncentrationer, og de har en kropslig, psykologisk samt spirituel funktion. De repræsenterer samspillet mellem krop, sjæl og ånd.

Chakra betyder hjul eller cirkel i betydningen livshjul. Ordet er Sanskrit. Den indiske tradition beskriver hvert chakra som en lotusblomst, hvor hvert chakra har et forskelligt antal kronblade, hvilket betyder, at de har hver sin vibrations- eller pulseringsenergi. Hvert chakra har sin helt egen kraft, men er samtidig gensidig afhængig af de øvrige chakraer som forbundne kar.

Chakraerne er placeret langs rygsøjlen og har en energiudstråling til kroppens forside. Der er forskellige oplevelser om, hvor disse chakraer nøjagtigt er placeret, hvorfor der findes divergerende beskrivelser, alt efter hvilke erfaringer hver enkelt måtte have. Min beskrivelse bygger på de erfaringer og de oplevelser, jeg har. Efterprøv dem, og find supplerende litteratur herom. Det er af umådelig vigtighed, at gøre sine egne erfaringer, uden af den grund at tilsidesætte andres oplevelser. Det er min hensigt med bogen, at den bruges som impuls til selv at arbejde videre.

Det er kosmisk energi eller livskraft som strømmer ind i kroppen gennem chakraerne, fordeles langs rygsøjlen og dirigeres til resten af kroppen. Er denne energi af en eller anden årsag i ubalance, vil krop eller sind også blive det. Med en viden om, hvad hvert chakra repræsenterer, såvel kropsligt, psykologisk som spirituelt, kan du ved hjælp af de anviste øvelser selv tage hånd om din sundhed og personlige eller spirituelle udvikling. Du kan ved hjælp af øvelserne få større klarhed og bevidsthed om dig selv, dine reaktionsmønstre, følelser og tanker. Bogen er en brugsbog og med det mener jeg, at den på ingen måde kan tilfredsstille andet end en eventuel intellektuel nysgerrighed, hvis den blot gennemlæses. Vil du have egenviden omkring øvelsernes virkninger, må du selv udføre dem.

De beskrevne fysiske øvelser danner, som fundamentet i et hus, grundlaget og vil derfor være de vigtigste at starte med at udføre. Jeg giver et bredt udsnit af de mange øvelser der findes, og sværhedsgraden er varieret, således at enhver skulle kunne udføre i hvert fald et par af de øvelser, der er beskrevet til hvert chakra. De øvelser du ikke har fysisk styrke eller fleksibilitet til at udføre, skal du ikke forsøge at tvinge igennem. Start med de lettere øvelser, sværere øvelser er ikke nødvendigvis mere brugbare end lette. Øvelserne er bedst at udføre på tom mave.

Jeg vil mene, at en periode på minimum 3 måneder er nødvendig til at give dig en ide om virkningerne, blot du er opmærksom på, at erfaringsdannelse tager tid, og ofte længere tid, end vi forestillede os på forhånd.

Jeg vil anbefale, at du fører dagbog, mens du arbejder med de beskrevne teknikker. Dels har vi en tilbøjelighed til at glemme eller overse de fremskridt, vi gør. Fremskridt sker gradvist og langsomt. Derfor kan en dagbog holde os fast i en proces, f.eks., give os erfaring om, hvordan vi har det, når vi udfører øvelserne, og når vi ikke udfører dem. Dels kan vi se bagud og opdage fremskridt, vi ville have overset, hvis ikke vi havde nedskrevet dem undervejs.

De psykologiske, kreative og meditative øvelser kan udføres sideløbende med de fysiske. Du kan eventuelt skifte således, at du starter dagen med fysiske øvelser og slutter med kreative eller meditative teknikker, og selvfølgelig omvendt, hvis du har det bedre med det. Brug dine oplevelser, med et tilbørligt hensyn til eventuelle blokeringer, der altid vil være til stede. Udvælg de områder, du føler vedrører dig mest. Øvelserne der anbefales for hvert enkelt chakra vil give energi til hele det område, som centret er tilknyttet. Det betyder ofte, at de øvelser der er vigtigst for os, også er dem der enten gør mest ondt, eller som vi har mest modstand mod. Det er der, hvor øvelserne går dybest, der hvor vi føler os mest berørte, at energikoncentrationen kan være ubalanceret. En låst dør er vanskeligere at skubbe op end en åben og kræver flere kræfter, men låste døre hindrer os i at finde ud af, hvad der gemmer sig bag dem - de skjuler vores udsyn og indsigt.

Da chakraerne er indbyrdes forbundne, vil du, ved at arbejde med et enkelt, få afsmittende virkning på de øvrige. Dog er øvelserne for 1. chakra grundlaget, hvorfor det anbefales, at du starter med disse. Du skal være meget opmærksom på, at øvelserne såvel de fysiske som de meditative, kan virke meget kraftige, og at du kan få reaktioner som hovedpine, mavesmerter, blive lettere euforisk eller depressiv. Sker det at du får negative reaktioner, skal du holde en pause, du kan eventuelt udelukkende arbejde med 1. chakra øvelser i en periode og lade de andre være. Fastholdelsesøvelsen er meget gunstig, hvis du pludselig får det dårligt.

Det kan også være en god hjælp, støtte og inspiration at arbejde sammen med en ven eller i en gruppe. På den måde kan man støtte og hjælpe hinanden ved fysiske eller følelsesmæssige reaktioner, om udløses ved øvelserne. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at komme ind i en gruppe eller hvis du får nogle reaktioner, du står tvivlende og usikker overfor.

Alle de øvelser der er beskrevet, er gennemprøvede i mange grupper og i mange forskellige sammenhænge. Der findes et utal af øvelser og teknikker, og jeg giver ikke udtryk for, at bogen er fyldestgørende på området. Det er derimod mit håb og ønske, at du vil finde brugbar inspiration, og at du vil have glæde af øvelserne, opleve vækst, og således fremme det, der er det vigtigste for os alle - kærligheden.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer