Forord

Vi er på vej mod et nyt årtusind, en ny tidsalder, og vi konfronteres dagligt med ændringer på materielle og psykologiske planer. For mange betyder det, at det rum der før var fyldt op af en familie, den hjælp og trøst der kunne findes hos præsten eller lægen er erstattet af et tomrum. Et sådant tomrum skaber ikke kun angst og usikkerhed, men også depression og tvivl. Men tomrummet kan være den drivkraft, der kan få os til at dykke ned i os selv, og som frøet i jordens mørke der at hente styrke og kraft til at skyde opad - eller som Grundtvig siger:

Det kors som har tynget din nakke
kan blive din rigeste sang -
og da kan det ske du vil takke
for det som du græd for engang.

Angsten, usikkerheden, depressionen og tvivlen har i sig drivkraften mod lyset, ønsket om ændring. Ændringer som gør vores bevidsthed større, så vi føler, vi er på vej op ad bjerget, på vej til et større overblik og et videre udsyn.

Derfor må vi gøre tidligere tiders autoritetsbegreb til en indadrettet kraft. At blive og være vores egen autoritet betyder, at vi må lære at kende vores muligheder og begrænsninger - og handle derudfra. Vi må have øget kontakt med vort følelsesliv, større indsigt i hvad vi selv mener og føler, opleve at have en mening med livet, opleve at være med i et større, højere fællesskab, hvorfra vi kan berige og beriges af andre.

Når vi vælger uden at gøre dette bevidst, eller ud fra andres opfattelse eller moral, lider og tæres vi op af indre splittelser. Ved at være bevidst om os selv, vores valg, forsøge at være objektive og opmærksomme på det vi siger og gør, kan vi ændre de handlinger, der giver os smerte - og således fremme vækst, glæde og kærlighed.

Med denne bog er det mit ønske at vende autoritetsbegrebet indad, og forhåbentlig vil du finde glæde og inspiration ved at arbejde med bogens øvelser og teknikker.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer