Intuitionsmeditation

At arbejde med imagination for at vække det indre syn kan være en brugbar metode. Du sidder afslappet og roligt med hoved og ryg lige. Tænk på dit liv og lad billeder herfra passere gennem din bevidsthed: dit job, din omgangskreds, din familie. Mens disse billeder passerer, skal du roligt iagttage dem. Det er altså ikke de indre billeder, der blot skal komme og gå, men det er dig der skal iagttage disses kommen og gåen. Forestil dig du beskuer dette liv udefra, fra et højere plan. Hvad er meningen med dette liv? Når der kommer en intuitiv impuls (det kan være et billede, en lyd, en følelse men ikke en tænkt tanke), går du ind i denne impuls ved at give slip på enhver forestilling du måtte have haft på forhånd. Du fordyber dig i denne intuitive impuls, indtil du har oplevet en fornyet, uddybet erkendelse - en erkendelse der ikke er kommet via din tænkning.

Denne proces kan der ikke afsættes tid på.

Når du træder ud af meditationen skal den erkendelse du fik meditativt sammenkobles med tanken, dvs. du skal forsøge at skabe forbindelse mellem den indre og ydre virkelighed. Til det bruger du imagination. I dit indre billedgør du, og tænker dig frem til, hvordan denne erkendelse kan overføres til den fysiske virkelighed. Denne proces kan der heller ikke sættes tid på.

Når en metode er fundet, sammenkobles denne med chakra-systemets trinvise udviklingsfaser, dvs. først refereres til 1. chakra om metoden er indkredset, dernæst til 2. chakra om den er i harmoni med livsstrømmen, derefter til 3. chakra om den kan formuleres intellektuelt, til 4. chakra om den er fremmende for vækst, og sidst til 5. chakra om den pågældende intuitive erkendelse er konkluderet udenom og bag ønsket om at opnå personlig gevinst.

Ved hjælp af denne meditative teknik kan udviklingen af den individuelle bevidstheds potentialer og åbningen mod højere bevidsthedsformer finde sted.

næste side [an error occurred while processing this directive]